انجمن پزشکان عمومی کرمان

آخـریــن مطالب «همکاری با انجمن»

اعلام مشکلات صنفی و شغلی پزشکان عمومی

اعلام مشکلات صنفی و شغلی پزشکان عمومی

همکاران محترم پزشک عمومی:
می‌توانید مشکلات صنفی و شغلی پزشکان عمومی را از طریق فرم زیر (و حتی در صورت نیاز به صورت ناشناس) برای انجمن ارسال کنید:

فرم اعلام مشکلات صنفی و شغلی پزشکان عمومی استان کرمان

با این کار کمک می‌کنید دید بهتری نسبت به مشکلات شغلی و صنفی همکاران پزشک عمومی به‌وجود بیاید و البته تلاش خواهیم کرد تا حد امکان آنها را پیگیری کنیم.

ادامه مطلب

اعلام تمایل به همکاری با انجمن

اعلام تمایل به همکاری با انجمن

همکار محترم پزشک عمومی:

انجمن پزشکان عمومی استان کرمان به نظرات، همفکری و همراهی شما نیازمند است. به همین خاطر از شما خواهشمندیم کمی از وقت ارزشمند‌تان را برای همکاری با انجمن خودتان و کمک به ارتقا جایگاه شغلی، عملی و صنفی این رشته مهم اختصاص دهید.

جهت اعلام ابراز تمایل به همکاری با انجمن کرمان لطفا فرم ابراز تمایل به همکاری با انجمن پزشکان عمومی استان کرمان
را پرکنید.

پس از تکمیل فرم و اعلام ابراز تمایل به همکاری، با شما تماس خواهیم گرفت.

ادامه مطلب