انجمن پزشکان عمومی کرمان

آخـریــن مطالب «صورت جلسات»

برگزاری نخستین جلسه هیات مدیره جدید انجمن پزشکان عمومی استان کرمان

برگزاری نخستین جلسه هیات مدیره جدید انجمن پزشکان عمومی استان کرمان

نخستین جلسه هیات مدیره جدید انجمن پزشکان عمومی استان کرمان در تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ تشکیل شد.

حاضرین:
۱- دکتر رعنا خداوردی
۲- دکتر امین رحمانی
۳- دکتر عبدالرسول عزتی (حضور به صورت مجازی)
۴- دکتر فاطمه عسکری
۵- دکتر محسن غفاری
۶- دکتر امیرحسین کازرونی
۷- دکتر عباس کاشانی
۸- دکتر شاهین معماری
۹- دکتر علی‌اصغر هنرمند
۱۰- دکتر محسن نقی‌زاده (بازرس)

مصوبات:
۱- دکتر امیرحسین کازرونی به عنوان رئیس انجمن و با رای اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب شد.
۲- دکتر محسن غفاری به عنوان نائب رئیس انجمن و با رای اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب شد.
۳- دکتر علی‌اصغر هنرمند به عنوان دبیر انجمن و با رای اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب شد.
۴- دکتر شاهین معماری به عنوان خزانه‌دار انجمن و با رای اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب شد.
۵- مقرر شد جلسه‌ای با حضور رئیس، خزانه‌دار و بازرس انجمن با هیات مدیره دوره قبل جهت تحویل و تحول به هیات مدیره جدید برگزار گردد.
۶- مقرر شد وب‌سایت و کانال تلگرامی انجمن جهت برقراری ارتباط و اطلاع رسانی به همکاران فعال گردد.
۷- مقرر شد در شروع کار و با هدف تسریع امور، جلسات هیات مدیره به صورت هفتگی برگزار گردد.

ادامه مطلب